دانش پایه اصلی ساخت آینده یک سیستم است. تداوم در کسب دانش در سازمان و مدیریت آن ، باعث عدم هدر رفت و کسب موفقیت بیشتر در هر سازمانی میشود. اهمیت این موضوع در عصر حاضر به خوبی برای مدیران جوان و مدیران با تجربه خلاق احساس میشود. همواره در صدد ارتقا دانش مدیران و ارتقا سطح کیفی و کمی برنامه ها بوده ایم. اکنون به سطح جدیدی رسیده ایم تا در کنارتان آینده ای متفاوت از حال رقم بزنیم.
امروزه بازار جهانی محلی برای عرضه نگرش جدید و نیاز سازیست. طوری که تجربه جای خود را به کسب دانش از تجربه دیگران داده است. ارتقا دانش در طول حضور بشر در سیاره خاکی باعث پیش افتادن نسبت به همنوعانش شده، امروزه بازار جهانی جایی برای بهانه و ثبات ندارد. تجربه، دانش را خلق میکند.کسب دانش راه های جدید میسازد،راه جدید به اهداف نو میرسند. رسیدن به اهداف، دنیای مدرن را شکل میدهند.
لوگوهای مکعب
 
 
 • مکعب یک شرکت بسیار قدرتمند در زمینه برگزاری رویداد می باشد، که تیمی بسیار قوی و خلاق دارند و من از همکاری با آنها لذت بردم.

  لوک نای اسمیت
  دایرکتور ریسرچ (دبی)
 • مکعب سرآغاز رشد یک مدیر است دانش و تجربه تان را به رخ بکشید.

  دکتر علی مختاری
 •                         وقتی به کسی می‌آموزی،یعنی زندگی او را تغییر داده‌ای...!

                              مکعب، منشاء اثر و مبداء بسیاری از تغییرات است.
  استاد مهدی صاد قلو

رویداد های اصلی مکعب:

رویداد های برگزارشده مکعب تاکنون:

 
1. همایش "مدیریت دانش و تحلیل بازار" اسفند ماه 94 در مشهد
2. همایش "مدیریت دانش و ارتباطات" خرداد ماه 95 در تهران
3. همایش "جنبش شهر زیبا " با رویکرد زیبا سازی شهری آبان ماه 95 در مشهد
4. رویداد تخصصی "پرستیژ " خرداد ماه 96 در مشهد
5. کنفرانس تخصصی " تشریفات" خردادماه 96
6. کنفرانس تخصصی " مذاکره و رویکرد های نوین روابط عمومی " خردادماه 96
7. کارگاه تخصصی " اصول مذاکره " مرداد ماه 96 در مشهد
8. کارگاه تخصصی " مدیریت استراتژیک و روابط عمومی " مرداد ماه 96
9. دومین همایش "جنبش شهر زیبا " آبان ماه 96
10. کارگاه تخصصی "درآمد پایدار شهرداری ها "آبان ماه 96
11. کارگاه تخصصی "درآمد پایدار دهیاری های کشور " آبان ماه 96
12. اولین همایش "قهرمانان فروش" در سه پارت با موضوعات "فن بیان و سخنوری"،"فروش و بازاریابی " ، "مدیریت انگیزشی " اسفند ماه 96
13. نمایشگاه " کسب و کار " اسفند ماه 96
14. دوره جامع " فن بیان و سخنوری "فروردین و اردیبهشت ماه 97
15. دومین همایش " قهرمانان فروش "در دونوبت صبح و عصر خرداد ماه 97
16. کارگاه " هنر متقاعد سازی " اواخر خرداد ماه 97
17. سومین همایش " قهرمانان فروش " نیمه دوم تیر ماه 97
18. کارگاه " هنر متقاعد سازی " اوایل مردادماه 97
19. چهارمین همایش " قهرمانان فروش " نیمه دوم مرداد ماه 97
20. کارگاه تخصصی " فن بیان و سخنوری " تیر و مرداد ماه 97
21. کارگاه تخصصی " فن بیان و سخنوری " مهر و آبان ماه 97
22. اولین " مکعب تاک " آبان ماه 97 در مشهد
23. اولین "مکعب تاک " آذر ماه 97 در بجنورد
24. دومین " مکعب تاک" آذر ماه 97 در مشهد
25. دومین " مکعب تاک " دی ماه 97 در بجنورد
26. کارگاه "فن بیان و ارتباط موثر" دی ماه 97 در بجنورد ( مختص کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی )
27. سومین " مکعب تاک " اسفند ماه 97 در بجنورد
28. سومین " مکعب تاک " اسفند ماه 97 در مشهد