سوابق رویداد

187

شهردار


در جنبش شهر زیبا حضور داشته اند.
1021

صندلی


در جنبش شهر زیبا پر شده است.
610

مدیران شهری


تا کنون در جنبش شهر زیبا حضور داشته اند.
241

اعضای شورای شهر


از سراسر کشور در جنبش شهر زیبا حضور داشته اند.

دبیرخانه رویداد:

میخواهید اسپاسنر شوید؟

با ما تماس بگیرید یا ایمیل ارسال نمایید، در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

تماس با دبیرخانه

سوابق جنبش شهر زیبا

همایش ها، کارگاه ها و کنفرانس های تخصصی برگزار شده...
  • پاییز ۹۵ اولین جنبش شهر زیبا

  • پاییز ۹۵ کارگاه زیبا سازی شهری

  • پاییز ۹۶ دومین جنبش شهر زیبا

  • پاییز ۹۶ کارگاه تخلفات شهرداری ها

  • پاییز۹۶ کارگاه ترسیب کربن

  • پاییز ۹۶ کارگاه درآمد پایدار شهری

  • پاییز ۹۸ سومین جنبش شهر زیبا