استراتژی و تکنیک های فروش سریع
Sales Strategy & Techniques

همه ما همواره در حال فروشیم....

فروش عقاید، احساسات، زمان و محصول....فروش لذت بخش ترین مهارت یک انسان است. تصور کنید مادری برای اینکه فرزندش از منزل بیرون نرود به زور فکر خود را به فرزندش تحمیل می کند. در کنار آن مادری که فنون مذاکره و فروش را تا حدی بلد است، کاری می کند علاوه بر اینکه فرزندش بیرون نرود، بلکه نظر او را از درون بپذیرد. این یعنی اصل فروش...
اشتباه ترین تصور رایج در جامعه فروش به وسیله دروغ است. هر فردی در زمان ها مختلف با فروشنده ها دروغ گو مواجه شده است. حتی گاهی از این افراد خرید هم انجام می دهد، اما حس بعد از خرید بد است و تمایلی به خرید مجدد وجود ندارد. حتی اگر اجباری به خرید مجدد باشد، اعتماد وجود ندارد. به همین علت پروسه فروش برای این نوع فروشندگان بسیار سخت است.
فروش به شیوه مذاکره در واقع تصمیم گیری را برای مخاطب راحت کرده و منافع ارزشمندی برای مشتری خلق می کند.
پروسه فروش را کوتاه تر کرده و در مراجعه مجدد مشتری وجود اعتماد سبب وفادار سازی می شود.

خیلی ها فروش را با اپراتوری اشتباه می گیرند.
اگر مشتری جنسی را نخواهد اما شما بتوانید برایش ایجاد نیاز کنید و به او بفروشید. طوری که بعد از خرید احساس رضایت داشته باشد، و باز هم به شما مراجعه کرده و بخواهد مجدد راهنمایی برای خرید جدیدش داشته باشید. عملیات فروش اتفاق افتاده است.


سرغصل های فروش سریع

بعد از این دوره چه یاد خواهیم گرفت؟

تکنیک های فروش سریع

تکنیک های فروش سریع

3,970,000تومان

مدرس عماد گرجی

سه جلسه/۱۲ ساعت
تمرینات تخصصی
  • تکنیک های فروش در یک جلسه
  • مدیریت بهانه های مشتری
  • اعتماد سازی

دوره تخصصی برای فروش راحت

در تمام دوره ها از مدیران دولتی تا مدیران کسب و کار ها یک جمله را بارها تکرار کرده ام.
در طول تاریخ ما را به نتایجمان قضاوت میکنند، نه به زحماتمان...
در دوره های آموزشی نیز سوابق مدرس فقط در مورد گذشته اطلاعاتی را در اختیار قرار میدهد.
نکته حائز اهمیت برای یک دانشجو اطلاعاتی است که بعد از یک اموزش بدست می آورد و مهم تر اینکه میتوان از این دانش استفاده کرد یا خیر؟
در تمام دوره هایی که تدریس میکنم نتیجه دوره به عنوان سر فصل ها بیان میشود.
پس در صورتی که برای رشد خود میخواهید زمان بگذارید، ابتدا به این سوال مهم پاسخ دهید:
برای پاسخ به چه سوالاتی میخواهم در این دوره شرکت کنم؟
اگر بدون سوال در یک دوره حضور یابید، نخواهید توانست آنها را در زندگی کاری و اجتماعی خود به کار گیرید.
در واقع زمان خود را بی دلیل هزینه کرده اید.

 

مدرس دوره: عماد گرجی

تکنیک های فروش سریع

تکنیک های فروش سریع

3,970,000تومان

مدرس عماد گرجی

سه جلسه/۱۲ ساعت
تمرینات تخصصی
  • تکنیک های فروش در یک جلسه
  • مدیریت بهانه های مشتری
  • اعتماد سازی

مکعب را دنبال کنید:

مکعب

مشهد-ایران
شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور واحد ۰۰۴info@mokeab.com