جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جنبش شهر زیبا

ما در مکعب بر روی نیازهای شهرداری ها تمرکز کرده ایم….

درآمد پایدار

بررسی راهکارهای ایجاد درآمد با تمرکز بر تسهیل افزایش نقدینگی اصناف

فرهنگ ارتباطات شهروند

طراحی برنامه های فرهنگی همچون مکعب تاک با هدف ارتقا فرهنگ ارتباطات شهروندی و ایجاد یک شهر قدرتمند

هر شهروند یک شهردار برای شهر…!!!

ایجاد زیرساخت و ارایه برنامه مدون شهروندی برای مشارکت در پیشبرد برنامه های شهری

فضای سبز و معابر

ایجاد معابر و پیاده رو با هدف ارتقا فرهنگ پیاده روی و زیبا سازی شهری برای تقویت روحیه شهروندان

انرژی

ارایه راهکارهای بهینه سازی تامین منابع و روش های جایگزین برای حذف مصرف منابع همچون آب و کاهش هزینه های نگه داری

حمل و نقل و ترافیک

طراحی بازی های شهروندی با هدف آموزش جهت استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک
1 / 7

شهر در دستان شماست…

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص رویداد کلیک کنید.

نگارخانه

ویدئو و عکسهای رویدادهای پیشین

ارتباط با دبیرخانه

اطلاعات تماس و پشتیبانی رویداد

 • آبانماه 95جنبش شهر زیبا

  دو روز

  دو پارت

  (هتل پارس مشهد)

 • آبانماه 96جنبش درآمد پایدار

  2 روز

  2 پارت

  (تالار شهر-مشهد)