جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پرستیژ

Etiquette

Style

سبک خودتان را بیابید…


پرستیژ بر مبنای ارایه قوی برند شخصی و ارتباطات سازمانی طراحی شده است.
در پرستیژ تمرکز ما بر اساس ارتباط رسمی صحیح، ارایه کامل توانایی های فردی به مخاطبین میباشد.
پرستیژ فرصتی بی نظیر برای بالا بردن سطح چهره سازمان خود در ذهن مخاطبین و بهترین اثر گذاری در مذاکرات است.

همه چیز را دوباره طراحی کنید!


پرستیژ لازمه طراحی و چیدمان هر هدف از سازمان میباشد. رویدادی برای حضور مدیران ارشد جهت معرفی صحیح سازمان و روش کار و ایجاد اهمیت در ذهن مخاطب است. آموزش های پرستیژ همواره بر اساس دانش روز دنیا و چیدمان سرفصل ها همگام با شرایط روز کشور است.

Timeline

 • خرداد ۹۶

  همایش پرستیژ

 • خرداد ۹۶

  همایش پرستیژ

 • خرداد ۹۶

  کارگاه تخصصی آداب تشریفات در محیط کار

 • خرداد ۹۶

  کارگاه تخصصی روابط عمومی در محیط کار

 • خرداد ۹۶

  کارگاه تخصصی فنون مذاکره سازمانی

 • خرداد ۹۶

  کارگاه تخصصی روابط عمومی سازمان های دولتی

 • خرداد ۹۶

  کارگاه تخصصی مذاکرات بین سازمانی

 • خرداد ۹۶

  همایش پرستیژ

Prestige


این رویداد بر اساس ایجاد سبک رفتاری فردی و سازمانی طراحی شده است.

به نوعی میتوان گفت پرستیژ فرصتی برای تغییر سطح توقعات برندینگ است.
پرستیژ رویدادی برای بهینه سازی ارتباطات درون و بین سازمانی است.
این رویداد با تمرکز بر روی ارتباطات موثر از طریق به کار گیری اصولی تشریفات، ایجاد برند شخصی از طریق مذاکرات و نمایش اثر گذار توانمندی ها و قدرت سازمان به واسطخ روابط عمومی طراحی گردیده است.

Prestige
Conference


سه محور اصلی برای این رویداد تعریف شده است.

تشریفات – مذاکره – روابط عمومی
این سه اصل پیشرفت هر شخص و سازمان میباشند.
با به کار گیری اسن سه اصل در کنار تخصص، سیر پیشرفت با سرعت بیشتری خواهد بود.
تشریفات باعث اثر گذاری و ایجاد اعتبار سازمان خواهد شد. مذاکره علاوه بر تثبیت اعتبار باعث به هدف رساندن برنامه ها و افزایش ارتباطات سازمانی میشود.
اصول روابط عمومی به سازماندهی اعتبار سازمان و اعتبار بخشی مستمر در اذهان عمومی کمک خواهد نمود.
هر سه محور مکمل ایجاد یک برند قوی و با پرستیژ در ذهن مخاطبین را خواهند نمود.

 

MAKE A LUXURY AND GREAT MEMORY


.If You Have a Brand, You Need This

سبک خود را با “پرستیژ” بسازید…

…Build Your Style With PRESTIGE