مکعب تاک،

رویدادی به گستردگی ۲۰ همایش...!

جهت ثبت نام میتوانید عدد ۱۲۵ را همراه با مشخصات خود را با این فرمت به سامانه پیامکی دبیرخانه ارسال نمایید:

۱۲۵ نام نام خانوادگی نام شهر شغل کدملی

سامانه پیامک:۶۴۶۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

میخوای سخنرانی کنی؟

با ما تماس بگیر....

۴۵ ۹۰ ۹۴۵ ۰۹۰۳


یک فرصت بر روی سن همایش برای سخنرانی شما وجود دارد.
در مکعب تاک دیده می شوید.

اطلاعات خود را ارسال نمایید،
پرسنل ما در دبیرخانه برای تکمیل
ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت.


هزینه حضور به عنوان مخاطب ۱۵ هزار تومان