تایم لاین مکعب تاک:


 • مهر ۹۷ جلسه معارفه مکعب تاک

  جلسه معارفه در سالن کنفرانس مکعب
 • آبان ۹۷ مکعب تاک مشهد

  سالن کنفرانس خبرگزاری شهرآرا
 • آذر ماه ۹۷ مکعب تاک مشهد

  فرهنگسرای شهر زیبا
 • آذر ماه ۹۷ مکعب تاک بجنورد

  سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی
 • دی ماه ۹۷ مکعب تاک VIP

  مختص معاونین و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی
 • دی ماه ۹۷ مکعب تاک بجنورد

  صحن علنی شورای شهر بجنورد
 • اسفتد ماه ۹۷ مکعب تاک بجنورد

  سالن همایش اتاق اصناف خراسان شمالی
 • اسفند ماه ۹۷ مکعب تاک مشهد

  سالن اجتماعات فرهنگسرای امام رضا (ع) - پارک ملت
 • فروردین ۹۸ مکعب تاک مشهد

  فرهنگسرای شهر زیبا
 • فروردین ۹۸ مکعب تاک بجنورد

  سالن همایش اتاق اصناف خراسان شمالی
 • خرداد ماه ۹۸ مکعب تاک VIP

  مختص مدیران شهرداری شاندیز
 • خرداد ۹۸ مکعب تاک مشهد

  فرهنگسرای شهر زیبا
 • خرداد ۹۸ مکعب تاک بجنورد

  سالن همایش اتاق اصناف خراسان شمالی
 • تیر ۹۸ مکعب تاک مشهد

  فرهنگسرای شهر زیبا
 • تیر ۹۸ مکعب تاک بجنورد

  سالن همایش اتاق اصناف خراسان شمالی
 • شهریور ۹۸ مکعب تاک بجنورد

  سالن همایش شهرداری - سالن حافظ
parallax background

صندلی خود را در مکعب تاک رزرو کنید.


اینجا فرصتی برای آمادگی ذهنی بدست خواهید آورد.


شرکت میکنم.