دوره های تخصصی مکعب

 
 

فن بیان مدیران

اثر گذار بیان کنید.

فن بیان با حرف زدن تفاوت بسیاری دارد.
باید بتوانید افکار و نظر خود را اثر گذار و ماندگار بیان کنید.
تکنیک های این دوره شما را با اعتماد به نفس و اثر گذار می کند.


 
 

ذهن های موازی

در شرایط مختلف با قدرت عمل کنید...

چطور ذهن خود را هوشمندانه مدیریت کنید؟
چطور در شرایط بحرانی بتوانید آرامش خود را حفظ کرده و تصمیم هایی درست بگیرید.
چطور در شرایط متفاوت رفتار با ثبات داشته و مغلوب شرایط نباشید.


 

مهندسی تبلیغات

هوشمندانه تبلیغ کنید...!

تبلیغات بدون دانش، فقط هزینه است.
اگر بدون اینکه رفتار مشتری، رسانه مناسب و محرک ها هیجانی را در نظر بگیرید، اقدام به تبلیغات کنید، احتمال شکست بالا خواهد بود.
این دوره به شما کمک میکند یک کمپین تبلیغاتی پر بازده و موفق طراحی کنید.


 

رفتار شناسی DISC

ارتباطی که سخت است، سهل میشود...!

در این دوره :
اول رفتار های خود را کامل بشناسید و تمریناتی انجام دهید که هوشمندانه رفتار کنید.
دوم رفتار های دیگران را بشناسید.
سوم تعامل با همه افراد حتی آنهایی که در تضاد عمل میکنند، را یاد میگیرید.


 

تکنیک های فروش سریع

در اولین جلسه بفروشید...!

همیشه در حال فروشیم،
گاه افکار، گاه خدمت و گاهی محصول...
اگر روش درست را به کار بگیریم، در سخت ترین شرایط بازار هم میتوانیم به سادگی بفروشیم.
در این دوره تکنیک های فروش در کمترین زمان را آموزش میبینید، تا بتوانید مشتریان بیشتری جذب کنید.مکعب را دنبال کنید:

مکعب

مشهد-ایران
شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور واحد ۰۰۴info@mokeab.com