جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره آموزشی رفتار شناسی دیسک DISC

تخفیف!

دوره آموزشی رفتار شناسی دیسک DISC

990.000 تومان

سرفصل آموزشی:

  • بررسی رفتار افراد می پردازد.
  • بررسی تفاوتهای رفتاری.
  • کمک به درک صحیح از رفتار خود.
  • به کارگیری توانمندی هایی که تاکنون  باعث ضعف فرد می شده است.
  • تغییر رفتار به شکل مثبت.

بدون دیدگاه