جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سی دی دوره کمپینهای تبلیغاتی

تخفیف!

سی دی دوره کمپینهای تبلیغاتی

قیمت اصلی 1.250.000 تومان بود.قیمت فعلی 790.000 تومان است.

سرفصل آموزشی:

  • محرک ها در تبلیغات
  • طراحی اصولی فرآینده تبلیغات
  • کنار گذر های تبلیغات
  • بازاریابی همسو با تبلیغات
  • محرک های هیجانی در تبلیغات
  • کانال های بازاریابی
  • جایگاه شبکه های اجتماعی در تبلیغات

بدون دیدگاه

1 2 3 4 5