جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهمال کاری

اردیبهشت 18, 1401

چرا تصمیم های سال جدید نتیجه نمی‌دهند؟(اهمال کاری)

اهمال کردن کار بیهوده‌ای است، چرا که هیچ پروژه‌ای قرار نیست به خودی خود کامل شود. ما می‌دانیم انجام یک کار سودمند است، اما چرا دائم آن را به روز دیگری موکول می‌کنیم؟ به خاطر وجود بازه‌ی زمانی بین کاشت و برداشت. پر کردن این فاصله نیازمند میزان زیادی