به حضورتان در کنارمان، به خود می بالیم...

 

مکعب،دانشگاه مدیران ...

آینده از آن کسانیست که تغییر را میپذیرند.آنان خالق آینده اند.

رویداد های آتی:

  • مکعب سرآغاز رشد یک مدیر است دانش و تجربه تان را به رخ بکشید.

    دکتر علی مختاری
  • مکعب یک شرکت بسیار قدرتمند در زمینه برگزاری رویداد می باشد، که تیمی بسیار قوی و خلاق دارند و من از همکاری با آنها لذت بردم.

    لوک نای اسمیت
    دایرکتور ریسرچ (دبی)
جهت پیشنهاد همکاری با ما تماس بگیرید.
٨٠٠٣-٩٣-٣٨(٠٥١)