جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اعتماد به نفس

مطالب تصادفی برای شما:

آبان 27, 1400

راهکار و تمرین هایی جهت افزایش اعتماد به نفس

در بخش اول این مقاله شما با تعاریف اولیه اعتماد به نفس آشنا شدید در اینجا سعی دارم راهکارهایی جهت افزایش اعتماد به نفس و خود باوری ارائه کنم امیدوارم مفید واقع شود و دوست داشته باشید. اگر در راه اعتماد به نفس به موانعی در مسیر برخورد کردید، نگران نباشید. برای همه اتفاق می افتد.
آبان 26, 1400

اعتماد به نفس چیست و چه تفاوتی با عزت نفس دارد؟

محققان نتوانسته اند در مورد اینکه اعتماد به نفس دقیقاً چیست، توافق کنند برخی می گویند اعتماد به نفس یعنی باور به خود، درحالیکه عده دیگر جزئیات بیشتری را برای انتظارات و ارزیابی شما ارائه می دهند. این تعریف برای افراد معمولی خیلی خوب عمل می کند و درک آن آسان است. اعتماد به نفس